MICRO
Model: K3
3.500.000 đ
3.200.000 đ
Model: DB450
4.500.000 đ
4.000.000 đ
Model: DB450pro
4.500.000 đ
4.000.000 đ
Model: DB500 pro
5.000.000 đ
4.500.000 đ
Model: DB550 Pro
8.000.000 đ
7.000.000 đ

Thứ 2 đến chủ nhật
Giờ làm việc: 8h00 - 20h00
X