ĐIỆN MẶT TRỜI - SOLAR
ĐIỆN MẶT TRỜI - SOLAR
Model: AOX-60MH/PRO360-380W
3.200.000 đ
2.900.000 đ
Giảm 9%
Model: AOX-72MH/PRO430-450W
3.300.000 đ
3.000.000 đ
Giảm 9%
Model: AOX-60MS335W-355W
3.200.000 đ
2.900.000 đ
Giảm 9%
Model: AOX-72MS395W-415W
3.300.000 đ
3.000.000 đ
Giảm 9%
Model: Growatt 3000TL3-S
12.000.000 đ
9.900.000 đ
Giảm 18%
Model: Growatt 5000 MTL-S
16.500.000 đ
15.000.000 đ
Giảm 9%
Model: Growatt 10000 UE 3 phase
25.000.000 đ
23.800.000 đ
Giảm 5%
Model: GROWATT 20000TL3-S
32.000.000 đ
28.000.000 đ
Giảm 13%
Model: Solar Light 10W - JD8810
680.000 đ
465.000 đ
Giảm 32%
Model: Solar Light 25W - JD8825
960.000 đ
650.000 đ
Giảm 32%
Model: Solar Light 40W - JD8840
1.200.000 đ
880.000 đ
Giảm 27%
Model: Solar Light 60W - JD8860
1.340.000 đ
1.050.000 đ
Giảm 22%
Model: Solar Light 100W - JD8800
1.760.000 đ
1.450.000 đ
Giảm 18%
Model: SOLAR LIGHT 200W - JD8200
2.000.000 đ
1.750.000 đ
Giảm 13%
Model: Solar Light 25W - JD8825L
960.000 đ
650.000 đ
Giảm 32%
Model: Solar Light 40W - JD8840L
1.200.000 đ
880.000 đ
Giảm 27%

Thứ 2 đến chủ nhật
Giờ làm việc: 8h00 - 20h00
X