ĐÈN KTV
Model: Beam NVL - B112
1.950.000 đ
Model: Beam NVL - B135
2.200.000 đ
Model: Beam NVL - B160
3.200.000 đ
Model: Beam NVL - B190
5.600.000 đ
Model: Eight eyes spider lamp
5.000.000 đ
Model: Nine head bird spider lamp
5.500.000 đ
Model: Moving NVL-B615
3.800.000 đ
Model: 16 shaking heads three in one
3.600.000 đ
Model: LED8 Eyes Promise Tornado
6.800.000 đ

Thứ 2 đến chủ nhật
Giờ làm việc: 8h00 - 20h00
X