ĐẦU KARAOKE
ĐẦU KARAOKE
Model: H20
16.500.000 đ
14.600.000 đ
Giảm 12%
Model: M10I 3TB + MÀN HÌNH 21.5INCH
15.900.000 đ
14.500.000 đ
Giảm 9%
Model: M10I 4TB + MÀN HÌNH 21,5 INCH
16.900.000 đ
15.500.000 đ
Giảm 8%
Model: VIETK 21 INCH
6.500.000 đ
5.800.000 đ
Giảm 11%
Model: VIETK 22 INCH
7.500.000 đ
6.800.000 đ
Giảm 9%
Model: VIETK 27 INCH
10.500.000 đ
9.800.000 đ
Giảm 7%
Model: VIETK PRO 4TB
11.500.000 đ
9.800.000 đ
Giảm 15%
Model: VIETK PRO 6TB
13.200.000 đ
11.800.000 đ
Giảm 11%
Model: VIETK 4K PLUS 4TB
14.100.000 đ
10.800.000 đ
Giảm 23%
Model: VIETK 4K PLUS 6TB
15.800.000 đ
12.800.000 đ
Giảm 19%

Thứ 2 đến chủ nhật
Giờ làm việc: 8h00 - 20h00
X